רשלנות רפואית בבדיקות הדמיה

משרדנו מטפל בתביעות רשלנות רבות שעילתן הינה רשלנות רפואית בבדיקות אולטרסאונד, MRI ו- CT, רנטגן ועוד.

איחור באבחון מחלה כתוצאה מאיחור בהפניית מטופל לבדיקת הדמיה, ביצוע לא נאות של הבדיקה או פענוח רשלני של תוצאות הבדיקה עלולים לגרום לתוצאות קשות. התוצאה השכיחה ביותר של רשלנות רפואית בבדיקות הדמיה היא איחור, לעתים ניכר והרה אסון, באבחון וטיפול במחלה או במצב רפואי דחוף. אם יש לך חשש לרשלנות בבדיקה כזו אנו נשמח לעזור.

הפגישה הראשונה איתנו הינה ללא עלות (ובכלל אנחנו לא גובים כסף אלא אם הצלחנו להפיק פיצוי) – לקבלת ייעוץ משפטי חייגו ל- 072-3902685, או שנחזור אליכם אם תשאירו פרטים בטופס שלמטה 👇

משרדנו מטפל בתביעות רשלנות רבות שעילתן הינה רשלנות רפואית בבדיקות אולטרסאונד, MRI ו- CT, רנטגן ועוד.

איחור באבחון מחלה כתוצאה מאיחור בהפניית מטופל לבדיקת הדמיה, ביצוע לא נאות של הבדיקה או פענוח רשלני של תוצאות הבדיקה עלולים לגרום לתוצאות קשות. התוצאה השכיחה ביותר של רשלנות רפואית בבדיקות הדמיה היא איחור, לעתים ניכר והרה אסון, באבחון וטיפול במחלה או במצב רפואי דחוף. אם יש לך חשש לרשלנות בבדיקה כזו אנו נשמח לעזור.

הפגישה הראשונה איתנו הינה ללא עלות (ובכלל אנחנו לא גובים כסף אלא אם הצלחנו להפיק פיצוי) – לקבלת ייעוץ משפטי חייגו ל- 072-3902685, או שנחזור אליכם אם תשאירו פרטים בטופס שלמטה 👇

בדיקות ההדמיה נועדו בעיקרן לצורך בחינת מצבם של האיברים השונים בגוף המטופל.ישנו מגוון רחב של בדיקות הדמיה (המוכרות שבין בדיקות ההדמיה הן אולטרסאונד, רנטגן, MRI ו- CT), עם או בלי חומרי ניגוד, אשר מבוצעות למטרות שונות בהתאם למצבים משתנים.

כך לדוגמא, לצורך בחינת תקינות התפתחותם של עוברים מבוצעים כדבר שבשגרה מספר בדיקות אולטרסאונד מיילדותי במהלך ההיריון.

לעומת זאת, לצורך אישוש האבחנה של שבר יבוצע צילום רנטגן אשר מאפשר הדגמת רקמות קשות (עצמות) ולצורך בדיקת דימום או גידולים למיניהם יבוצעו צילומי MRI או CT.

תפקידו של הצוות הרפואי ליטול את האנמנזה הנכונה בהתאם לתלונותיו הספציפיות ומצבו הקליני של המטופל ובמקרה שהדמיה נחוצה לצורך אבחון או טיפול, לשלוח את המטופל לבדיקה הנכונה.

בדוק את סיכוייך לקבל פיצוי כספי

נשמח להעריך את סיכויי תביעתך ללא עלות!

מניסיוננו הרב בייצוג מטופלים שניזוקו עקב רשלנות רפואית בבדיקות הדמיה, התביעות המשפטיות, במרבית המקרים, מתמקדות בשלושה סוגי כשלים רפואיים עיקריים שתוצאתם אבחון שגוי או איחור באבחון מחלתו ומצבו הרפואי של המטופל.

  1. איחור בהפניית המטופל לבדיקת ההדמיה – חוסר מיומנות המטפל או התייחסות רפואית לא נאותה מצדו לתלונות המטופל או למצבו הקליני של המטופל עלולים להוביל לאיחור בהפנייתו לבדיקת ההדמיה הנחוצה במצבו.
  2. ביצוע לא נאות של הבדיקה – בדיקות הדימות מבוצעות באמצעים שונים הדורשים מיומנות מצד המבצע, ביצוע לא נאות של בדיקת ההדמיה עלול להוביל לתוצאה שגויה, בין אם איחור באבחון מחלה ובין אם טיפול שגוי במחלה.
  3. פענוח רשלני של הבדיקה – חוסר מיומנות או פזיזות של הרופא המפענח עלולה להוביל לפענוח שגוי של בדיקת ההדמיה וכתוצאה איחור באבחון או מתן טיפול שגוי למטופל.

כשלים אלו עלולים לגרום לתוצאות קשות. התוצאה השכיחה ביותר של רשלנות רפואית בבדיקות הדמיה היא איחור, לעתים ניכר והרה אסון, באבחון וטיפול במחלה.

במחלות קשות, כגון אוטמים או שטפי דם מוחיים, גידולים ממאירים, זיהום חריף או בעיה קרדיולוגית או נפרולוגית משמעותית, האחור או הטעות באבחון הבעיה עלולים להיות קריטיים ולפגוע קשות בסיכויי ההחלמה או לגרום לקיצור תוחלת חיים והיזקקות לטיפולים קשים יותר (אונקולוגים וכירורגים) מאלו שהמטופל היה נזקק להם לו אובחנה מחלתו במועד מוקדם יותר.

טיפול שניתן לחולה על סמך תוצאה שגויה של בדיקת הדמיה עלול להחמיר את מצבו הרפואי של המטופל, במקום להיטיב עמו, ובמקרים קיצוניים אף לגרום למוות או נכות קשה.

חשוב להבין כי במקרה של איחור באבחון מחלה כתוצאה מרשלנות כמתואר לעיל, הנזק שניתן לייחס לאותה רשלנות ושניתן לתבוע אותו מהמזיק אינו על עצם הופעת המחלה, אלא אך ורק בגין החמרת אותה מחלה ואובדן סיכויי ההחלמה שהיו למטופל לו אובחנה מחלתו במועד.

אכן, בתי המשפט קבעו בפסקי דין רבים כי סכום הפיצוי לו זכאי הנפגע שמחלתו אובחנה באיחור הינו כשיעור ההחמרה (תוספת נזק) שחלה במצבו בגין האיחור באבחון.

על פי רוב תחושב תוספת נזק זו (בשיטות חישוב שונות) באחוזים והמונח המשפטי השגור לתוספת הנזק האמורה הינו "אובדן סיכויי החלמה".

פרשות מובילות בטיפולנו

6 פרשות נוספות

בדוק את סיכוייך לקבל פיצוי כספי

נשמח להעריך את סיכויי תביעתך ללא עלות!